binûtu [CREATION] (N)

8 instances

Written forms:bi-nu-ta; bi-nu-ti; bi-nu-tuš-šu; bi-nu-ut.

Normalized forms:binût (bi-nu-ut); binûta (bi-nu-ta); binûti (bi-nu-ti); binûtuššu (bi-nu-tuš-šu).

1. appearance (1x/13%)

2. creation (6x/75%)

3. form (1x/13%)